سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
هنگامی که مؤمن فقیه می میرد، شکافی در اسلام پدید می آید که هیچ چیزآن را پر نسازد . [امام صادق علیه السلام]