سفارش تبلیغ
صبا
فروتنی، زیور دانش است . [امام علی علیه السلام]