سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
اگر مستحبها به واجبها زیان رساند ، مستحبها را واگذارید . [نهج البلاغه]